top of page
jon-tyson--0o9dgxEu5Q-unsplash-2.jpg

Våra gudstjänster

Veckans höjdpunkt är våra gudstjänster, då vi kommer samman som församling för att tillbe och möta Gud. Vi firar gudstjänst varje söndag klockan 11:00 på Oxledsvägen 4 i Sävedalen.

Söndagsskola

Jesus är barnens vän, därför är vi måna om att barnen får höra om honom och växa i tro. Varje söndag i samband med gudstjänsten har vi söndagsskola för barnen. Strax före predikan följer barnen ledarna en våning ner och får lära sig något ur Bibeln på ett sätt som passar dem. De får också pyssla och leka i lekrummet tills de vuxna kommer och ansluter lagom till fikat.

JAG ÄR NY, VAD KAN JAG FÖRVÄNTA MIG?

Vad gör ni när ni samlas tillsammans? Är vem som helst välkommen? Hur förväntas jag föra mig?

Bra frågor! Här nedan beskriver vi i korthet vad du kommer möta när du besöker en gudstjänst.

Du är naturligtvis varmt välkommen! Ingen anmälan behövs.

Image by Nate Steele

LOVSÅNG

Vi sjunger sånger om och till Gud. Texterna handlar om vem Gud är och vad han har gjort för oss. Musiken är ett sätt att uttrycka vår tacksamhet och glädje till Gud och förbereda våra hjärtan inför predikan. Vissa sånger är väldigt gamla och andra är helt nya. Några står och sjunger med armarna sträckta i luften, andra sitter ner. Du som är besökare sjunger med om du vill och sitter tyst och lyssnar om du vill.

95327065e44cc53d88262410f2cda6ad-3283849

KOLLEKT

All vår verksamhet bygger på frivilliga gåvor, därför samlar vi in pengar under gudstjänsten. Vi gör det som en del av vår gudstjänst och tillbedjan, för att ge tillbaka till Gud något av allt han har gett oss. Om du vill stötta vår verksamhet är du fri att vara med och ge. Antingen kontant i kollektbössan, eller via Swish. Det finns ingen press eller förväntan på dig som besökare att vara med och ge, det är helt frivilligt.

Image by Hannah Busing

PREDIKAN

Predikan hålls ofta av vår pastor och ibland av gästande talare. Den utgår från en eller flera passager ur Bibeln och syftet är att förklara vad de innebär för oss idag. Hjärtat och kärnan i predikan är Jesus Kristus: vem han är, vad har gjort för oss och varför vi behöver honom idag. Ta gärna med din egen Bibel och följ med. Har du ingen kan du få en av oss.

Image by City Church CA

BÖN & FÖRBÖN

Vi tror att Gud hör våra böner och kan svara på dem. Därför ber vi under våra gudstjänster, både framifrån estraden och spontant i bänkarna. Efter predikan ges möjlighet till personlig förbön. Det betyder att du som har något särskilt behov eller önskan om hjälp i bön kan gå ut i sidosalen under det att lovsången pågår, så hjälper vi dig att be för vad det än gäller.

Image by James Coleman

NATTVARD

Ibland firar vi nattvarden (Herrens måltid). Det är en familjemåltid som Jesus gett åt kristna att fira. När vi äter brödet och vinet så minns vi vad Jesus gjorde för oss på korset. Vi får också en särskild gemenskap med hans kropp och blod och växer i gemenskap med varandra som församling. Du som inte tror på Jesus kan lugnt sitta kvar i din bänk, sjunga med i sångerna eller få personlig förbön.

Image by Rumman Amin

KYRKFIKA

Efter gudstjänsten samlas vi en trappa ner och fikar tillsammans. Precis som gudstjänsten är kyrkfikat öppet för vem som helst att vara med. Vi tar en liten peng för fikat, men om du inte har möjlighet att betala bjuder vi dig gärna.

Image by Aaron Burden

ÄR DU NYFIKEN PÅ DEN KRISTNA TRON?

Vill du veta mer om den kristna tron? Här är några tips:

KOM PÅ BESÖK

Det bästa sättet att lära sig mer om vad vi tror är att se och höra hur vi sjunger, ber och talar.

KONTAKTA VÅR PASTOR

Vår pastor är alltid villig att träffa dig för ett samtal, där du kan ställa alla dina frågor.

GÅ EN ALPHA-KURS

Församlingen anordnar med jämna mellanrum Alpha-kurser. Läs mer nedan.

ALPHA

Församlingen anordnar med jämna mellanrum Alpha-kurser för dig som är nyfiken på den kristna tron. Vi samlas under ett tiotal vardagskvällar för att äta tillsammans och lyssna på föredrag med ämnen som "Vem är Jesus?", "Hur läser man Bibeln?" och "Varför ska jag be?" Sedan övergår vi i förutsättningslösa samtal i grupp. Alpha är en öppen, informell och ärlig plats för att utforska och diskutera livets stora frågor tillsammans.

alpha-300x292.png

NÄSTA KURSTILLFÄLLE

När?

Onsdagar kl. 18, med start den 4 september. (Anmälan senast 28 augusti.)

Var?

Vallhamrakyrkan, Oxledsvägen 4, Sävedalen.

Anmälan och frågor:

Eva Wanther, 073-722 13 91, evawanther@yahoo.se

Filip Larsson, 073-628 59 09, filip.larsson@vallhamrakyrkan.se

bottom of page