top of page

VI ÄR VALLHAMRAKYRKAN

Partille Pingstförsamling, Vallhamrakyrkan, är en församling i Sävedalen, Partille. Församlingen består av människor med olika bakgrunder, åldrar och nationaliteter. Det som enar oss är att vi alla vill lära känna Jesus mer, följa honom i vardagen och få se hans rike ta plats på jorden. Vi är en del av den världsvida kristna kyrkan och den svenska pingströrelsen. Det innebär att våra rötter sträcker sig bakåt genom 2000 år till de första kristna, samtidigt som vi är del av en framåtblickande karismatisk väckelserörelse som än idag sprider sig över världen. 

Bibelord2.jpg

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag beskrivs i våra stadgar och kan sammanfattas i tre enkla punkter:

  • Göra evangelium känt

  • Föra människor till levande tro på Kristus

  • Hjälpa människor fram till andlig tillväxt och mognad

Image by Alicia Quan

GÖRA EVANGELIUM KÄNT

Vi vill sprida de goda nyheterna om Jesus, syndernas förlåtelse och det eviga livet i Partille, Göteborg och hela världen.

Image by Ben White

FÖRA MÄNNISKOR TILL TRO

Vi vill vara en församling som leder människor till en levande tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare.

Image by Markus Spiske

ANDLIG TILLVÄXT & MOGNAD

Vi vill vara en församling där vi hjälper varandra att växa i tro och utmanas att leva hela livet som lärjungar till Jesus.

VÅR TRO

GUD

Vi tror på en enda helig, god och allsmäktig Gud som har skapat allt. Vi tror på och tillber Gud som treenig – en enda Gud i tre personer: Fadern, Sonen, och den helige Ande.

FÖRSAMLINGEN

Församlingen är de kristnas gemenskap där var och en har något att bidra med. Där får man dela gemenskap, växa och utmanas. I församlingen kan man få hjälp, stöd och upprättelse. Församlingens uppdrag är evangelisation, i ord och handling, samt att göra människor till Jesu lärjungar. Lärjungaskap är en livslång process där målet är att bli mer lik Jesus.

RELATIONER & ÄKTENSKAP

Vi är skapade till goda relationer, till att älska våra medmänniskor. Sexualiteten är Guds gåva till äktenskapet, där Guds tanke är att man och kvinna skall leva tillsammans i livslång trohet. Våra pastorer viger man och kvinna till äktenskap.

MÄNNISKAN

Alla människor är älskade av Gud och skapade till hans avbild. Alla människor har ett unikt och lika värde.

DOPET

Vi uppmanar människor som har kommit till tro på Jesus att låta döpas sig i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Dopet bekräftar att Kristus är Herre i varje troendes liv. Vi praktiserar dop så som det gjordes på biblisk tid, genom nedsänkning.

NATTVARDEN

Vi praktiserar Herrens Heliga nattvard, då den på Jesus Kristus troende tar emot brödet och vinet som ett uttryck för delaktigheten i Kristus, och med alla andra troende i Kristi kropp utöver hela världen.

TIDENS SLUT

Vi tror att Jesus skall komma åter till jorden, för att upprätta Guds Rike i fullkomlighet. Vi tror på ett evigt liv för den som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Vi tror på de dödas uppståndelse och att alla människor skall stå inför Gud och göra räkenskap för sitt liv.

FRÄLSNINGEN

Vi tror att alla människor syndar mot den helige Guden, att alla behöver frälsning från syndens makt och konsekvenser, att Jesus Kristus är Gud uppenbarad i mänsklig gestalt, att Han tog alla människors synd på sig och dog på Golgata för oss och uppstod på den tredje dagen. Jesus är den ende frälsaren och medlaren mellan Gud och människan.

BIBELN

Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, absolut sant, varaktigt och oföränderligt.

ANDEN

Vi tror att dopet i den Helige Ande är en upplevelse som följer frälsningen. Alla troende har del av Guds Ande. Att bli döpt i Anden är att få uppleva ett genombrott i sin erfarenhet av Gud vilket hjälper den troende att upphöja Jesus, leva ett heligt liv i kärlek och att vara ett vittne för Guds rike. Vi tror att de som upplever Andens dop får del av den andliga nådegåvorna.

ENGAGERA DIG

Vi vill att dina gåvor ska komma till användning för Guds rike. Kontakta oss om du har frågor kring engagemang och medlemskap. Är du ny i Partille eller Sävedalen och vill lära känna någon? Har du frågor om den kristna tron? Boka in ett samtal med vår pastor eller kom och besök våra gudstjänster.

bottom of page